Generálny súhlas

Generálny súhlas

Spracovanie osobných údajov
Súhlasím s tým, aby Prvá solidárna spoločnosť, so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 47 898 364, DIČ: 202 4137 467 a IČ DPH: SK202 4137 467 (ďalej len „správca“), spracovával moje osobné údaje poskytnuté v súvislosti so samotnými poskytovanými službami na základe zmluvného vzťahu pre účely vytvorenia zmluvy a splnenia zmluvných vzťahov a povinností vyplývajúcich z účtovných, daňových a iných právnych predpisov súvisiace s činnosťou správcu.
Súhlasím s tým, že osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym, štátnym a iným orgánom, pokiaľ takúto povinnosť ukladá zákon alebo je táto povinnosť potrebná pre účely plnenia zmluvného vzťahu. Vyhlasujem, že som povinný poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov som povinný zmenu bezodkladne oznámiť správcovi.

Zavrieť

Mali by ste záujem o nezáväznú ponuku?

Zadajte prosím email a telefónne číslo.

    Návrat hore